Brug Geldropseweg

Hier leest u de voortgang rondom de brug tussen Geldrop en Mierlo.

 

Deze brug dient vervangen te worden want die is inmiddels 100 jaar oud. Daar is dus niets op tegen. Echter het volgende is er aan de hand.

In het kader van de nieuwe omgevingswet, die hoogst waarschijnlijk per 1 januari 2023 van kracht wordt, heeft de gemeente contact gezocht met de aanwonende van de Geldropse Ventweg en Kaldersedijk. Dit heeft helaas niet tot het gewenste resultaat geleidt.

Het was geen gesprek maar meer het enkel doen van mededelingen vanuit de gemeente. Zo werd als argument naar voren gebracht dat de 80km/u gehandhaafd moest blijven over het wegdeel van 400 meter voor de doorstroming. Het geluid, zo was berekend, zou niet meer dan 2 dB toenemen wat acceptabel. zou zijn volgens de ambtenaar. Dat is wel even bijna dubbel zo hard waarbij dan ook nog de nu bestaande betonnen randen, die het geluid enigszins dempen, van de brug verdwijnen.

Geen enkel verzoek van de aanwonende is gehonoreerd. Zij hebben het gevoel dat ze totaal niet gehoord zijn en dat het meer een formaliteit was om het dossier op orde te hebben.

Samen met de aanwonende hebben wij brieven opgesteld en deze aan de Raad en B&W van Helmond gezonden. Op 27 september staat dit punt als ingekomen stuk op de agenda van de Raad. Inmiddels zijn ook diverse fractievoorzitters gecontact alsmede de burgemeester en wethouder Van de Laar van gemeente Geldrop-Mierlo.

 

De vraag van de aanwonende is eenvoudig:

- een brug met een draagvermogen van 25ton i.p.v. 60ton zodat zwaar vrachtverkeer niet gefaciliteerd wordt. Wat overigens ook zijn invloed zal hebben op de Heeklaan en de Hoofdstraat van Mierlo-hout.

- 50km/u i.p.v. 80km/u over het wegdeel van 400 meter tussen Helmond en Mierlo.

- de bomen niet rooien.

- geluidsabsorberende wal en stil asfalt op de op- en afrit.

Er is een budget beschikbaar van ongeveer 2,5mln euro die nu geheel besteedt gaat worden aan een brug van 60ton. Door een brug van 25ton te plaatsen is het goed mogelijk dat van het resterende bedrag de andere voorzieningen getroffen kunnen worden. De vraag aan de Raad is enkel dat het project integraal aangepakt gaat worden i.p.v. enkel het vervangen van de brug.

 

Als deze brug inderdaad vervangen gaat worden door een 60ton brug dan kan het zwaarste vrachtverkeer, zijnde LZV vrachtwagens (zie voor meer info https://nl.wikipedia.org/wiki/Langere_en_Zwaardere_Vrachtautocombinatie), over de Geldropseweg, Heeklaan en mogelijk de Brandevoortse dreef door Helmond en Geldrop-Mierlo gaan rijden. Iets wat totaal in strijd is met de unaniem aangenomen motie om de geluidsbelasting in Helmond INTEGRAAL terug te dringen.

 

25 januari 2023

Bewoners en gemeente zaten vandaag rond de tafel. Een afgevaardigde van het Mierlose industrieterrein kon helaas niet aanwezig zijn. De Wethouder, ondersteund door de projectleider, gaven een presentatie over de gemaakte vorderingen. De bestuurlijke besluiten werden gedeeld o.a.:

  • Permanent gaat de snelheid terug van 80 naar 50km/u.
  • Brug blijft 45t.
  • Er worden snelheidsremmende voorzieningen getroffen voor de handhaving van de snelheid.
  • Het monumentaal  karakter van de brug blijft bewaard. De muurtjes komen terug maar voorzien van een geluidsabsorberende werking.
  • De oprit wordt voorzien van "stil" asfalt.
  • Tussen de rijbanen en de snel fietspaden komen geluidsschermen. Naar men hoopt dat dit uitgevoerd kan worden met een groenkarakter.
  • De bomen blijven gespaard.

Wat nog als aandachtpunt op tafel kwam was de onveilige uitrit van de wijk op de Geldropseweg. Ook aan dit punt zal zeker nog aandacht besteed gaan worden zo verzekerde ons de gemeente.

 

Dit project mag wat ons betreft gezien worden als een voorbeeld van hoe burgerparticipatie, en het betrekken van alle partijen ook al is dat over de gemeentegrens, tot een goed werkende, en naar tevredenheid van alle stakeholders, oplossing gekomen kan worden.

 

Dit project zou een voorbeeld moeten zijn voor ook andere projecten, voornamelijk op het gebied van Stedelijke ontwikkeling, waar inwoners en andere belanghebbenden nu nauwelijks tot helemaal niet betrokken worden en waar toenemende belasting van het leefmilieu een grote rol speelt.

 

27 september 2022

Ingesproken bij de Raad met als doel om het onderwerp als agendapunt in een Commissie vergadering te krijgen. Daarvoor moet het eerst naar het Presidium. Dat is vandaag gelukt. De inspreektekst is hieronder terug te vinden. Op de site van de gemeente staat de raadsvergadering.

 

Hieronder is het dossier opgenomen.

 

Brief Aan Raad En Ben W Vervanging Brug Bij Mierlo
PDF – 146,2 KB 105 downloads
Aanvullende Brief Aan Raad En Ben W Vervanging Brug Bij Mierlo
PDF – 120,4 KB 112 downloads
Brief Aan Wethouder Van De Laar Geldrop Mierlo
PDF – 150,6 KB 109 downloads
Brief Namens Burgers Naar Wethouders 10985
PDF – 664,2 KB 107 downloads
Inspreektekst Stichting Gezond Leefmilieu Helmond 27 9 2022
PDF – 110,4 KB 96 downloads