Kasteel traverse, hoogste tijd voor verandering

hitte stress  geluidsbelasting groen

Foto Kasteel traverse

Schrikt u om half vijf in de morgen ook wakker van de vrachtwagens die door ons centrum denderen? Of kunt u de slaap niet pakken omdat er steeds maar vrachtwagens voorbij razen? Is het openzetten van een raam niet te doen omdat je elkaar dan niet meer kunt verstaan van het lawaai? En wordt binnen dan ook alles bedekt met een zeer fijne laag zwarte stof? Allemaal het product van de vierbaansweg dwars door het Centrum van onze stad.

In de periode 1959 -1962 is de Kasteel-traverse, ondanks meer dan 7000 protesten aangetekend bij de Raad van State, aangelegd. Als argument werd onder andere gebruikt dat dit goed zou zijn voor de middenstand. Ruim 500 huizen en een deel van ons Kasteel werden daarvoor afgebroken. Het hart werd uit de stad gesloopt.

Wie wil er nou niet onze stad mooier, meer geïntegreerd, schoner en aantrekkelijker maken!

Voorbeeld van hoe de Kasteel traverse ingericht kan worden. Een gezellige straat met de twee buitenste banen voor verkeer (30km/u). Met kleine horeca, gezellige zitjes rond bomen, die ook verkoeling brengen, en winkels aan beide zijden van de straat.

Zo wordt het Stationskwartier bij het Centrum gevoegd. Met het afsluiten van de Kanaaldijk N.W. kan ook het Steenwegkwartier bij het centrum gevoegd worden zodat Helmond eindelijk het Centrum heeft zoals dat verwacht mag worden van een stad van 100.000+ inwoners.

Meer ruimte voor mens, minder voor blik!!

De heer Froger heeft ondanks alle bezwaren het plan doorgedrukt. Na meer dan 60 jaar hebben we nog steeds te maken met het gedrocht dat het centrum van onze stad in tweeën splijt en ons bovenaan in de ranglijst plaatst van een van de meest lawaaiige steden van Nederland. Hebben we het nog niet over de tonnen fijnstof die uitgestort worden over de inwoners van Helmond. Gezinnen in de huizen langs de Europaweg, Kasteel traverse en Deurneseweg ervaren dit. Wekelijks moet er gepoetst worden om de zwarte fijne stof te ruimen. Het is niet buiten te houden. Lekker op je balkon zitten in de zon, ja dat kan maar wel met gezelschap van meer dan 90dB aan geluid, vrachtwagens gaan zelfs ver over de 100dB,  zodat je elkaar amper kunt verstaan. Kun je nagaan bij de Kasteeltuin-concerten, eens per jaar, mag van de Gemeente het geluid niet harder zijn dan 95dB!!

Praten we met de gemeente over de Kasteel traverse dan gaat het altijd over doorstroming. Er wordt gezegd dat maar 22% van het verkeer doorgaand is. Volgens de data analisten van de gemeente kan überhaupt op basis van de aanwezige gegevens deze conclusie niet getrokken worden. Lijkt dus gewoon een aanname te zijn. Het blijkt dat eerder 95% geen bestemming centrum heeft. Vanwege al dat verkeer dat door ons centrum raast, en de verkeerslichten die uitermate lang op groen staan om die doorstroming meer dan maximaal te ondersteunen, moeten bewoners van Helmond, maar ook haar bezoekers, heel veel geduld hebben. Ze staan soms minuten lang te wachten voordat ze groen krijgen. Moet dan werkelijk al dat verkeer door het centrum?

Als wij langs de weg gaan staan dan moeten we concluderen dat slecht een enkele kleine vrachtwagen en maar zeer weinig personenauto's werkelijk bestemming centrum hebben. Dus die 5% kon wel eens aardig kloppen.

Nu heeft de nieuwe coalitie  een ambitieakkoord. getekend. En daar staat slechts 1 zin in over geluid.  Wij citeren:

Verder blijven we inzetten op het terugdringen van geur-, geluids- en houtstookoverlast, ook als dat soms een zaak van lange adem is.

En let op het laatste deel. Willen ze daar nu wel of geen serieus werk van maken?

Dan specifiek de Kasteel traverse. Daarover staat het volgende in het akkoord:

  • Er lopen nog tal van studies, waarvan we de
    resultaten eerst willen afwachten.
  • Een belangrijke verkeersader, ook voor omliggende gemeenten

Er zijn studies gaande over het onder de grond brengen van de Kasteel traverse. Als je nagaat dat dit proces voor Maastricht ongeveer 60 jaar heeft geduurd dan weet je hoelang de gemeente Helmond nog van plan is om te wachten. En 22% is maar doorgaand verkeer. Hoezo dan de opmerking dat het een belangrijke verkeersader is, ook voor de omliggende gemeenten!!!

Maar het kan ook anders. Het moet anders. Het probleem van de A67, N279 en de N612 is een probleem van de Provincie en het Rijk. Dat moet Helmond niet willen oplossen door haar eigen inwoners te "straffen" met herrie, fijnstof en slechte luchtkwaliteit. De gemeente heeft de zorgplicht voor haar inwoners en niet die van de omliggende gemeenten. Steeds meer steden zien in dat de auto in de bebouwde kom een onding is. En om het geluid te minderen is er maar een goede oplossing. De auto en vrachtwagens zoveel mogelijk uit de bebouwde kom weren. En daar waar dit niet kan 30km/u instellen.

Als we kijken naar het reële Binnenstad verkeer, ongeveer 1/3 van het huidige verkeer, dan kan de Kasteel traverse makkelijk teruggebracht worden naar een 2-baans weg vanaf de Henri Dinant tunnel (Badkuip) tot aan de Hortsedijk, begrenzing binnenstad, met 30km/u. Dat zijn oplossingen die resultaat brengen maar waar wel lef voor nodig is.

 

De vraag is of de Gemeente Helmond wel het lef heeft om de stad aan de maatschappelijke eis van deze tijd aan te passen? Of blijft het alleen bij mooie woorden en het maken van studies en plannen?

 

Wenst u te reageren op deze opinie? Stuur dan een mail naar info@sglh.nl of kom en meld je aan voor een van onze meet-ups.

De reistijd van de Henri Dinant tunnel tot het kruispunt Boerhaavelaan is via:

  • de Kasteel traverse door ons centrum 5 min / 2,8 km met 4 verkeerslichten
  • via de Lage dijk, Vossenbeemd, Heeklaan en de Kasteelherenlaan is dat 9min / 4,8 km met 4 verkeerslichten

De vraag die wij ons moeten stellen is: weegt deze 4 min reistijd op tegen de vervuiling van herrie en fijnstof die dit verkeer dat door onze binnenstad raast achterlaat? Dat vinden zeker de meer dan 12.000 inwoners van Helmond die hier ernstig last van hebben, en daar gemiddeld een zeven levensjaren voor inleveren (bron: GGD.GGZ), zeker niet.