Doel van de stichting

De stichting heeft zich ten doel gesteld om haar bijdrage te leveren die moet gaan leiden tot:

  • Helmond “wordt stiller”
  • Helmond geeft ruimte aan voetgangers
  • Helmond een stad in het groen
  • Helmond een fietsstad
  • Helmond wordt duurzaam en krijgt schonere lucht

Wij verwijzen naar onze statuten voor de exacte omschrijving van onze doelstelling.

 

Hoe willen wij dat bereiken:

Door onze bestaande natuur en cultuur te beschermen. De natuur in en rondom onze stad is van onschatbare waarde voor het hebben van een goed leefklimaat. Daar moeten we zeer zuinig op zijn.

Door het verkeer te verplaatsen naar buiten Helmond, OV te bevorderen, door meer wegen enkel geschikt te maken voor voetgangers, meer wegen voornamelijk voor fietsen en meer bomen en struiken te planten. Zo wordt Helmond duurzamer met minder lawaai, minder uitstoot, meer beweging, meer CO2 opname en minder hittestress.

Waarom? Simpel:

  • Omdat volgens alle onderzoeken van het WHO en RIVM blijkt dat geluid, maar ook de bron van het geluid, een van de ernstige ziektelast veroorzaker is van deze tijd.
  • Omdat een "betonnen stad" hitte stress geeft en voor een slecht leefklimaat verantwoordelijk is.

 

“Geluid van wegverkeer kan hinder en gezondheidsklachten, zoals slaapverstoring, verhoogde bloeddruk en hart- en vaatziekten, veroorzaken. “

Citaat uit het rapport van het RIVM.

Volgens KNO arts J.P. de Mönnink moet slaapverstoring zeer serieus genomen worden. Het verstoord niet alleen het concentratie vermogen maar kan zelfs overlijden tot gevolg hebben.

 

  • Omdat Helmond op plek 3 staat net onder Delft en Amsterdam als een van de steden met de meeste lawaaihinder.
  • Omdat Helmond de ambitie heeft om te groeien naar 125.000 inwoners. Kijkt men dan alleen naar bouwen en een goede doorstroming van het verkeer dan is de kans zeer groot dat mens en zijn leefmilieu ‘vertrapt’ wordt.
  • Bij 25% meer bevolking hoort ook een groter en groener centrum.

 

Het moet niet het doel van de stichting zijn maar ONS doel dat we willen bereiken. Inwoners van Helmond en stadsbestuur moeten hier samen aan werken. Burgerparticipatie. Want de stad is van ons allemaal. Ook het stadsbestuur vindt het noodzakelijk om het roer om te gooien. Zij hebben unaniem hiervoor gekozen. Zoals blijkt uit de aangenomen motie en uit alle verkiezingsprogramma’s.

 

Namens de inwoners van de stad willen we samen met het stadsbestuur de schouders er onder zetten om in een zo kort mogelijke tijd de leefbaarheid van Helmond naar een hoger plan te tillen en Helmond duurzaam te maken. Wijkraden en bewoners willen en zullen wij hierin gaan betrekken middels onder andere meet-ups.

Helmonds Duurzaam Woonplan

 

Lees ook het rapport van Provincie Noord Brabant die de opdracht bij de gemeentes neerlegt om ook juist deze ambitie uit te voeren tussen 2023 en 2030.