MINDER GELUID, MINDER FIJNSTOF, MEER GROEN

Helmond heeft hele mooie plekken zoals het Burgemeester Geukerspark en het Kasteel. Enkele wijken hebben veel groen en speeltuintjes voor kinderen. Maar ook zijn er tal van plekken en zaken die om een serieuze verandering vragen. Zoals het verkeer dat door onze stad raast, wijken waar geen enkel groen te bekennen is.

Wil je weten hoe hard het geluid bij jouw huis is? Ga dan naar deze site en tik je adres in.

Onze dossiers

Geluidsactie plan

Brug Geldropseweg update

Geluidszone Hoogeind

Lieshoutseweg 76

Dorpsvisie Stiphout

Visie Stationskwartier

Land van de Peel

Peel Positief

 

Archief

Bovenstaand kaartje toont Helmond in 1540. Hier zie je de grenzen van de oude stad met ons Kasteel en de wallen.

hitte stress  geluidsbelasting groen

Het Kasteel van Helmond anno 2022.

Hoe mooi zou het zijn als ons oude centrum weer in ere hersteld wordt. Daar moeten wij als inwoners ons toch hard voor maken!

Kasteel traverse. Zo kom je Helmond centrum binnen!!

De Parel van Helmond. Maar wel geamputeerd van het centrum door de vierbaansweg de Kasteel traverse.

steun je ons

Stichting Gezond Leefmilieu Helmond zet zich in voor het tot stand brengen van  de veranderingen om Helmond meer leefbaar te maken. Veel minder lawaai, dus minder verkeer in de binnenstad, meer ruimte voor voetganger en fietser en veel groener voor minder hittestress en aangenamere leefomgeving. Maar dat kunnen we niet alleen. Daar hebben wij u als inwoner voor nodig. Samen kunnen we dit bereiken.

waarom doen we dit

Volgens de WHO en het RIVM staat geluid boven aan als de grootste ziektelast veroorzaker. Hartkwalen, stress, oververmoeidheid en zelfs overlijden. Geluid maakt jaarlijks net zoveel slachtoffers als het verkeer dat dit geluid veroorzaakt. Helmond staat op plek 3 in de lijst van de steden met de meeste lawaai. Ook onze luchtkwaliteit is erbarmelijk slecht. Dat zal alleen maar erger worden als we op de ingeslagen weg doorgaan. Het tij moet keren en het is dringend tijd voor anders denken. Lees hier hoe schadelijk verkeer is. Zie hoofdstuk 3.

Het oude verkeersdenken is taboe. Het moet anders.

Komende 10 jaar worden er 10.000 extra woningen in het centrum bijgebouwd. Met een auto quota van 1,6 per woning zullen er 16.000 auto's bij komen. Wetende dat Helmond al een van de steden is met het meeste lawaai, meer dan 70 dB, vonden wij het tijd. Geluid moet aandacht krijgen.

Werk aan de winkel. Dus...

Motie Terugdringen Geluidsbelasting
PDF – 141,1 KB 761 downloads

Op 28 september 2021 is i.s.m. Cor van der Burgt, nu Lokaal Sterk, een  motie "Terugdringen geluidsbelasting" ingediend die  unaniem door de Raad is aangenomen. Gezond Leefmilieu Helmond participeert in het proces om deze motie uit te voeren. Dat is niet alleen een studie of plan schrijven maar concrete maatregelen doorvoeren zoals de motie vereist.

Vindt u geluidsoverlast en fijnstof ook een belangrijk onderwerp en wenst u mee te praten, uw inbreng te leveren, of heeft u een punt van aandacht, meldt het ons via het onderstaande formulier. Of mail naar info@sglh.nl.

stichting Gezond Leefmilieu Helmond

Kerkstraat Zuid 17 | 5701 PL  Helmond

M +31 (0) 6 20 595 239

info@sglh.nl

NL82 BUNQ 2069 2596 25 KvK 85428825