Wat is leefbaar

Het is goed om eerst vast te stellen wat een leefbare stad is. Wat men daarvan of daarin zoal kan en dient te verwachten. Zodat we op die basis concrete maatregelen kunnen definiëren en vervolgens ook het resultaat kunnen meten en bepalen of de stad ook leefbaarder is geworden. Dan wel dat we tijdens het proces kunnen bijsturen op basis van nieuwe inzichten.

 

We durven de stelling wel aan dat Helmond zomaar kan uitgroeien tot het ‘rioolputje’ van de Peel wanneer er nu geen actie ondernomen wordt. Maar hoezo dat dan? Wel nu, vanuit alle kanten wordt druk op Helmond uitgeoefend omdat het midden in het Brainport gebied ligt waar Eindhoven de grote aanjager van is en waar de andere steden en dorpen vanzelfsprekend graag in mee willen optrekken.

 • Zo wordt vanuit Deurne en Venray de druk uitgeoefend dat er een goede verbinding moet zijn met Eindhoven en het westen. Men kijkt dan naar de N270 die weliswaar dwars door Helmond gaat en ons centrum splijt.
 • Vanuit Asten en Someren, maar ook vanuit Venray, wordt druk uitgeoefend om een snelle verbinding te hebben met Veghel via de N279 en de Kanaaldijk N.W.
 • Venlo wil graag een snelle verbinding met het westen en ‘claimen’ de A67 die daarmee ‘te klein’ wordt. Vrachtverkeer zoekt alternatieven routes en neemt dus de N270 (en in Eindhoven de John F. Kennedylaan).
 • De omringende dorpen leggen druk op Nuenen en Helmond in de vorm van de bundelroutes waar ook de N270 weer een rol in speelt.

 

Daarnaast wordt er vanuit de Brainport druk uitgeoefend op het bouwen van huizen. Helmond moet voor het jaar 2030 10.000 woningen bijbouwen. Dat zijn er 1000 per jaar. Een enorme druk op de verstedelijking van Helmond.

 

Kortom de druk is groot en de situatie wordt onhoudbaar. Des te meer redenen om de alternatieven bespreekbaar op tafel te krijgen en concrete maatregelen te nemen om te zorgen dat Helmond niet een slechtere maar een meer gezonde leefomgeving krijgt en deze kan vergroten in het belang van haar huidige en toekomstige inwoners.

 

Wij zien ook positieve trends en ondersteuning vanuit (overheid) instanties om veel meer aandacht te geven aan het gezonde leefmilieu. Zo is er ook door Helmond het Schone Lucht Akkoord getekend, zie ook verderop, en wordt vanuit de Overheid al bepaald dat het bouwen van woningen in een gebied met te veel geluid niet meer is toegestaan. Denk aan startbanen. Daarnaast zien we een beweging naar lokale productie.  Het is een bittere noodzaak om in actie te komen gezien de bouwambitie van Helmond.

 

Een van de uitgangspunten is de verstedelijkingskeuzes die moet bijdragen aan een gezonde en leefbare MRH (Metropool Regio Helmond). Zo schrijft MRH:

 

Blik op leefomgeving en gezondheid voor de verstedelijkingstrategie

 

Wat is dan een gezonde leefomgeving?

Een gezonde leefomgeving is een leefomgeving waar bewoners zich prettig voelen, die uitnodigt tot gezond gedrag, ontspannen en ontmoeten en waar de negatieve invloed op de gezondheid (bijvoorbeeld door luchtverontreiniging of geluid) zo klein mogelijk is. 

Bron: RIVM

 

Kenmerken van een gezonde stad volgens professionals

Meer dan 100 professionals vulden de volgende zin aan; ‘Een gezonde stad is voor mij…’. Dit leverde een lijst van 350 kenmerken op die samen een zeer breed palet vormden van de gezonde stad. Door gelijksoortige kenmerken eruit te halen is deze lijst teruggebracht naar 88 kenmerken – een handzaam aantal voor de volgende fase van het onderzoek. Zo moesten de deelnemers in het vervolgonderzoek deze kenmerken waarderen, kijkend naar het belang dat deze kenmerken hebben voor een gezonde stad. Zo is men gekomen tot de 12 belangrijkste kenmerken uit de lijst:

 1. waar kinderen kunnen buitenspelen    
 2. waarin je je gemakkelijk per fiets kunt verplaatsen
 3. heeft een goede luchtkwaliteit 
 4. waarin je je gemakkelijk te voet kunt verplaatsen
 5. waar mensen zich veilig voelen
 6. heeft groen om in te spelen
 7. heeft veilige fietsroutes
 8. die verleidt tot bewegen
 9. is een veilige stad
 10. die gezondheid benadert vanuit verschillende sectoren, bijvoorbeeld ruimtelijk, verkeer/geluid, GGD.
 11. heeft voldoende en kwalitatief goede sport- en beweegvoorzieningen
 12. waarin mensen in een kwetsbare situatie voldoende ondersteuning krijgen

Bron: RIVM

 

De Raad van Helmond heeft unaniem de motie “Terugdringen geluidsbelasting” aangenomen waarin vastgelegd het volgende:

 • Om middels een integrale afweging met een actieplan te komen waarin concrete maatregelen worden opgenomen om geluidsbelasting op termijn terug te dringen.
 • De gemeenteraad hierin te betrekken.

In opdracht van de Raad moet dus gezocht worden naar concrete maatregelen op basis van een integrale afweging. Deze opdrachtformulering geeft duidelijk aan dat breder gekeken moet worden bij het zoeken naar oplossingen. Wij zijn van mening dat ook onder andere infrastructurele aanpassingen, routering van verkeer en toepassing van groen in de afweging behoren meegenomen te worden.

 

Stichting Gezond Leefmilieu Helmond participeert in het tot stand brengen en uitrollen van dit actieplan vanuit het standpunt van de bewoners van Helmond.