Geluidsschermen

Door waar afschermende maatregelen met hoge geluidswallen en schermen niet mogelijk zijn kan geluidabsorptie of geluidsdiffractoren oplossingen mogelijk een uitkomst bieden. Wanneer met een snelheid van 50km/u of minder gereden wordt dan zijn het de banden die het geluid veroorzaken. Zeer Stil Asfalt (ZSA-SD) kan hier al een oplossing bieden met een reductie van  2 tot 6 dB(A). Of een PERS-wegdek (Poro Elastic Road Surface) dat zelfs een reductie van 8 tot 10 dB(A) heeft. (Voor meer informatie zie deze pagina van RIVM en dan onder Geluidsreductie maatregelen wegverkeer.) Daarnaast zijn er nog andere oplossing die niet als een wal het landschap domineren. Bijvoorbeeld geluidsabsorberende haagschermen met een absorptie vermogen van meer dan 10dB(A) afhankelijk van de constructie.

Haagschermen met betonnen kern.

Haagschermen met het binnenwerk van beton en niet van geluidsabsorberend materiaal hebben een veel mindere werking.  Bovendien heeft het toepassen van beton een negatief effect op stikstof. Betonnen schermen worden vaak aan een zijde bekleed met groen om beter in de omgeving te passen.

Haagschermen met een geluidsabsorberende kern.

Een hoogte van 1,50m is al voldoende zodat dit ook niet het straatbeeld sterk beïnvloed.

Binnenwerk geluidabsorptie scherm

Volgroeide geluidsabsorptie scherm

Een dergelijke oplossing bestaat uit een frame waarin de geluidsabsorberende materialen zitten. Daartegen groeien planten. Op deze wijze komt er meer groen en wordt het geluid gedempt. Zeer geschikt voor het van de weg afschermen van fietspaden. Men fietst in het groen en heeft veel minder last van het voorbij razende verkeer. Ook zijn deze schermen goed te gebruiken in omgevingen waarbij ze vlak tegen de weg aan geplaatst kunnen worden. De banden veroorzaken bij een lage relatief constante snelheid het meeste lawaai. Door deze geluidsabsorberende schermen vlak tegen de weg aan te plaatsen worden het banden geluid geabsorbeerd voordat het bijvoorbeeld tegen harde obstakels aan botst en zo zich verspreidt.

Deze geluidswallen hebben een geluidsisolatie van 25B(A) en hoger en een geluidsabsorptievermogen van meer dan 10dB(A). Zie voor meer informatie bijvoorbeeld Greenwall.

Geluidsrichting veranderde geluidswal, Diffractoren.

Nieuw type lage geluidswal

Wanneer het in de hoogte gaan van een geluidswal niet goed mogelijk is kunnen geluidswallen gebruikt worden die het geluid van richting doen veranderen. Deze geluidswallen spreiden het geluid en sturen dat naar boven.

Door de speciale gebogen bovenzijde wordt het geluid gestuurd waardoor er redelijk vlak achter een dergelijk wal huizen kunnen staan die geen overlast ervaren. Ook het uitzicht wordt niet belemmerd omdat de wal zeer laag van constructie is. Door achter de wal groen te plaatsen zoals op de foto hiernaast wordt de wal onttrokken van zijn omgeving.

Deze type geluidswallen reduceren het geluid met meer dan 10dB(A).

Deze wallen zijn geplaatst in Amersfoort. Voor meer informatie Erik Roelofsen Managing Director of Noise Abatement Society.

Terug naar Geluid