Burger-onderzoeksnetwerk

De Raad bestaat uit gekozen burgers die naast het zijn van Raadslid ook een betaalde baan hebben. Deze Raadsleden worden niet ondersteund door een groot ambtenaren apparaat zoals de Wethouders. Zij moeten alles in de avonduren en weekenden doen. Dossiers doornemen, onderzoek doen en Commissie- en Raadsvergaderingen bijwonen. Dat is een hele kluif om ons als inwoners van Helmond te vertegenwoordigen. Ja en dan kunnen er wel eens dingen tussen het wal en het schip raken met gevolgen.

Wij van Gezond Leefmilieu Helmond houden alles wat betreft geluid in de gaten. Vinden wij dat er bepaalde zaken meer aandacht nodig hebben dan doen wij daar onderzoek naar en brengen de Raadsleden op de hoogte van wat er speelt. Soms worden wij aangestuurd door oplettende burgers, of burgers waar plotseling de gemeente iets gaat ondernemen wat schade gaat toebrengen aan hun leefmilieu of gewoon omdat wij het zelf ontdekken. Ook stellen wij rapporten op met voorstellen hoe zaken anders geregeld zouden kunnen worden. Waarbij ook andere thema's een rol kunnen spelen zoals bijvoorbeeld culturele en historische aspecten. Brengen zo onze Raadsleden, maar ook Wethouders, op sporen waar ze misschien zelf niet op zouden komen.

De Raad is heel blij met deze ondersteuning. Wij vormen zo de ogen en oren van de Raad vanuit de inwoners van Helmond en samen kunnen we zo meer voor Helmond betekenen. En dus het leefmilieu van Helmond verbeteren.

Hoe werkt het:

Indien er een onderwerp is waar wij van denken dat de Raad daar ondersteuning in kan gebruiken, en het onderwerp past in onze doelstelling, dan openen wij een dossier. Vervolgens ontvangen de burger-onderzoekers per mail de onderzoeksopdracht met een tijdslijn en een link naar de locatie van het dossier op Internet. Zo kan iedereen die wil het dossier uitbouwen. Wij zorgen er dan voor dat de Raad tijdig de informatie toegestuurd krijgt.

De naam en het email adres van de burger-onderzoeker wordt niet door de stichting openbaar gemaakt en is alleen bij de stichting bekend. Enkel een voornaam, of pseudoniem, met email adres is voldoende informatie. Wenst de burger-onderzoeker met "pensioen" te gaan dan worden deze gegevens gewist. Hij of zij krijgt daar bericht van.

Bent jij iemand die goed op Internet kan zoeken, het leuk vindt om ergens in te duiken en uit te zoeken wat er werkelijk speelt, een beetje de kritische journalist wil zijn, wel zo iemand kunnen wij heel goed in ons burger-onderzoeksnetwerk gebruiken. Alles gaat digitaal, Je hoeft er niet eens je stoel voor uit te komen. Mag natuurlijk wel.

Help mee om het verschil te maken. Vul het onderstaande formulier in en treedt toe tot ons burger-onderzoeksnetwerk. Alvast bedankt en welkom.


De groei van het Burger-onderzoeksnetwerk

28-9-2022 : Oprichting

29-9-2022 : Aantal onderzoekers : 5