Geluidsplan

Op deze pagina vindt u de voortgang terug inzake het uitwerken en uitvoeren van het actieplan geluid 2023-2030.

 

Op 28 september 2021 is unaniem door de Raad de motie "Terugdringen geluidsbelasting" aangenomen. Vervolgens is in gesprekken met de wethouder Harijgens en van de Waardenburg afgesproken, en vastgelegd in de notulen van de Raadsvergadering, dat stichting Gezond Leefmilieu Helmond mag participeren in het uitwerken en uitvoeren van het actieplan.

Sinds januari 2022 hebben met de geluidsdeskundige Karin Aquina, Joost van der Geest, Projectmanager Centrum, Nina Ter Linde, Programmamanager Omgevingswet, en Erik van de Laak Teammanager verkeersdeskundige,  een aantal gesprekken plaatsgevonden. Ton van Hoof, data analist, heeft voor ons de verkeersstromen op de belangrijkste plaatsen van Helmond in kaart gebracht. Op 15 september 2022 zijn de nieuwe geluidskaarten, een verplichting vanuit de EU, vrijgegeven. Deze zijn te vinden op https://odzob.nl/expertises/geluid

De volgende stap is het opstellen en afronden van het actieplan. Dit moet voor eind 2022 gereed zijn.

Op 6 oktober 2022 hebben wij een kennismakingsgesprek met de nieuwe wethouder Mobiliteit de heer Bonte.

Als tussenstap zullen wij het actieplan aan de fracties voorleggen zodat zij meer tijd hebben om de inhoud tot zich te nemen en wij hun opmerkingen en aanvullingen nog kunnen verwerken voordat het in de Raad gebracht wordt.

 

Wordt vervolgd.