Molenbunders II

Op deze pagina treft u de voorgang inzake het bestemmingsplan Molenbunders II aan.

 

Het bestemmingsplan Molenbunders II betreft een appartementen complex en 12 bungalows. De locatie is langs de Europaweg in het Goorloop park nabij de Esso Benzinestations.

Er is geen bezwaar tegen het appartementen complex. Wel tegen het plaatsen van 12 bungalows in de Goorloopzone.

De Goorloopzone is in het ISV Rijk van Dommel en Aa in 2011 vastgesteld als een ecologische zone met waterbekkens. Zie onderstaand figuur. In dit deel, aangemerkt met het rode ballonnetje, zijn de 12 tweelaags bungalows gepland.

In het bestemmingsplan Molenbunders I is het Goorlooppark aangelegd bedoeld als recreatie gebied en waterberging. In Molenbunders II schuift de gemeente dit terzijde om daar deze bungalows te kunnen gaan bouwen.

Na een zienswijze, inspreken bij de Raad, bezwaar maken en handhavingsverzoeken ingediend te hebben bij de gemeente werd er ons geen andere optie over gelaten dan uiteindelijk beroep aan te tekenen bij de Raad van State.

Raad van State:

Op 16 september 2022 heeft dit gediend. Over 6 tot 12 weken weten we of de Raad van State onze mening deelt en dat de bungalows niet in ons schaarse groen gebouwd mogen worden en dat het park in ere hersteld gaat worden.