nieuws artikelen

Hier vind je artikelen over de maatregelen die verschillende gemeente gaan treffen, of al hebben getroffen, met betrekking tot vermindering geluid en uitstoot fijnstof en dus het weren van de auto uit de bebouwde kom. Want het wegnemen van de bron is de beste maatregel voor het TERUGDRINGEN van de GELUIDSBELASTING.

Daarnaast artikelen over de situatie in Helmond.