Topsnelheid 167km/u op de Kasteel-traverse

Volgens het gemeentebestuur wordt er niet hard gereden op de Kasteel-traverse. Zie de notitie uit de antwoorden op onze zienswijze (rechts afgebeeld). Een gemiddelde van 39km/u. Dat was voor ons moeilijk te geloven. Een snelheidsmeeting vond de gemeente daarom niet nodig. Dus zochten we naar een andere oplossing die wij gevonden hebben in Smiley's. Kastjes langs de weg die laten zien of je niet te hard rijdt. Deze hebben ongeveer 1,5 maand op de hoogte van de Rabobank aan beide zijde van de Kasteel-traverse gehangen.

Smiley's, je ziet ze langs de weg.

Notitie uit antwoord op zienswijze

RN 073 Nota Van Zienswijzen BP Centrum III
PDF – 587,3 KB 110 downloads

Het resultaat is verbijsterend

Uit de metingen blijkt het volgende:

  • 76,9 % van de mensen rijdt harder dan 50 km/u.
  • de V85 ligt op 67km/u. Voor meer uitleg over V85 klik hier.
  • de hoogst gemeten snelheid is 167 km/u
  • Elke dag zijn er meer dan 3000 voertuigen die een snelheid rijden tussen de 60 en 199km/u. Dat is een derde van alle voertuigen. Daarvan rijden meer dan 1000 per dag een snelheid boven de 70km/u rijden. Dat is 10% van het totaal.

Het is dus overduidelijk dat op de Kasteel-traverse veel te hard gereden wordt. Wij gaan dit onderzoek aan het gemeentebestuur overhandigen met het verzoek om daar op korte termijn actie op te gaan ondernemen zodanig dat deze snelheid permanent omlaag gebracht wordt naar de toegestane snelheid. Dat kan alleen naar ons idee met het doorvoeren van infrastructurele aanpassingen. Zie ook hiervoor het RIVM rapport: een Handreiking Lokale aanpak Geluidhinder wegverkeer.

De snelheid van een voertuig heeft enorme invloed op het geluid dat geproduceerd wordt. In onderstaande grafieken is de relatie tussen snelheid en geluid weergegeven. Links voor personenauto's en rechts voor vrachtverkeer. Bij 60km/u ligt het geluidsniveau al tussen de 70 en 75dB(A). Verder blijkt uit deze grafiek duidelijk dat het de banden zijn die veruit het meeste lawaai veroorzaken. Met andere woorden, het verhaal, dat als er meer elektrische auto's komen het geluid veel minder wordt, gaat niet op bij hogere snelheden.

Onderstaand treft je de rapportage aan van de snelheidsmeting op de Kasteel-traverse.

Helmond Kasteel Traverse Ri Zuid Koninginnewal
PDF – 1,1 MB 155 downloads
Helmond Kasteel Traverse Ri Prins Hendriklaan
PDF – 1,1 MB 160 downloads