Nieuwe snelheidsmeting 2023

In september 2023 is opnieuw een snelheidsmeting verricht. Ditmaal op de brug van de kasteel traverse. De metingen leveren een shocking resultaat. In 2022 rijdt ongeveer 77% harder dan de toegestane snelheid. In 2023 was dat 84%. Ook is harder gereden. De gemiddelde snelheid is van  67km/u opgelopen naar 71 km/u. De gemeten topsnelheid is ongeveer gelijk gebleven en bedroeg meer dan 160 km/u. 

 

Vraag je aan de landelijke overheid (die zijn verantwoordelijk voor de flitspalen) om flitspalen te plaatsen dan krijg je als antwoord dat er eerst infrastructurele maatregelen getroffen moeten worden. Een vraag voor de wegbeheerder.

Leg je de vraag voor structurele aanpassingen neer bij verkeerskundige van onze gemeente, de wegbeheerder, dan krijg een je afwijzend antwoord met als reden "doorstroming". Doorgaand verkeer heeft kennelijk een hogere prioriteit dan de gezondheid van onze inwoners. En dat de maximale snelheid ruimschoots en constant wordt overschreden heeft kennelijk geen belang. Terwijl op een snelweg een overtreding van 5 km/u beboet wordt in het oog van verkeersveiligheid. Snapt u het nog? Wij niet meer.