Beleidskader Milieu Noord Brabant

Bron: Provincie Noord Brabant

Een citaat uit het rapport:

"De World Health Organization (WHO) heeft nieuwe advieswaarden opgesteld, in 2018 voor geluid en in 2021 voor luchtkwaliteit, omdat er steeds meer bewijs is dat luchtvervuiling en geluid ook bij veel lagere waarden ernstige gezondheidseffecten hebben."

 

Een belangrijke conclusie hierin is:

"In lijn met het GGD-advies uit 2019 hanteren we voor geluidhinder als algemeen streven een waarde van 50 dB Lden en 40 dB Lnight of lager op de gevel van een gebouw waar mensen langere tijd verblijven. Dit geldt voor woningen en andere geluidgevoelige objecten zoals scholen en ziekenhuizen."

 

In september 2021 hebben wij als stichting Gezond Leefmilieu Helmond hiervoor in de raad aandacht gevraagd. Met dezelfde argumenten. Daarop is de motie "Terugdringen geluidsbelasting" unaniem aangenomen. Met deze motie en dit rapport en doelstellingen van de provincie voelen wij ons gesterkt in onze missie. Ook in Helmond zal de verandering een feit moeten gaan worden.

 

Het volledige rapport is hier te downloaden.

 

Terug naar nieuws.