Helmonders leven een jaar korter

Bron: In de Buurt

In Helmond kun je veel doen om zo gezond mogelijk te leven, zoals sporten bij HC Helmond of lekker wandelen in De Bundertjes. Maar op een aantal dingen heb je geen invloed. Denk aan de luchtkwaliteit. Die is in Helmond, net als in de rest van Brabant, erg slecht.

 

Dat is de conclusie na onderzoek van GGD Brabant-Zuidoost samen met de andere Brabantse GGD’en. “De buitenlucht die inwoners inademen is vergelijkbaar met de lucht die iemand zou inademen als een huisgenoot elke dag bijna vijf sigaretten binnenshuis rookt”, zegt GGD.

De gevolgen van een slechte lucht in Helmond

Volgens GGD Brabant-Zuidoost heeft de luchtvervuiling veel consequenties voor Helmonders. Ruim een op de vijf heeft hart- en vaatziekten. Daarnaast is bij een op de vijf kinderen met astma, luchtvervuiling de oorzaak. Daar blijft het niet bij: volgens het onderzoek leven Brabanders gemiddeld 358 dagen korter dan wanneer de lucht niet vervuild zou zijn.

De reden van de slechte luchtkwaliteit in Helmond

Hoe het komt dat Helmonders vervuilde lucht inademen? Dat verschilt per woonplaats. In Helmond komt het met name door wegverkeer. Daarnaast is er een andere belangrijke oorzaak: de landbouw. Als laatste noemt GGD de houtstook als mogelijke reden.

Gemeente Helmond

De GGD’en roepen Brabantse gemeenten op om het beleid over luchtvervuiling te verbeteren. In het Helmondse ambitieakkoord van 2022 – 2026 wordt niet concreet gesproken over luchtvervuiling. Wel is er in het akkoord aandacht voor het terugdringen van van geur-, geluids- en houtstookoverlast en duurzame energieprojecten.

 

Noot van Gezond Leefmilieu Helmond:

De gemeente heeft een zorgplicht naar haar bewoners. Nu uit een studie overduidelijk blijkt dat Helmonders lichamelijke schade ondervinden van het verkeer dat dagelijks door ons centrum en de binnenstad rijdt kan en mag de gemeente dit niet langer zondermeer toestaan zonder daarvoor aansprakelijk te zijn. Maatregelen zullen genomen moeten worden. Zeker ook daar de Raad middels een motie daartoe de opdracht heeft gegeven.

 

Terug naar nieuws