Motie 30km/u voor 2030

In 2020 is door de SGP een motie in de tweede kamer ingediend om voor 2030 in alle steden en dorpen de maximum snelheid terug te brengen naar 30km/u. Deze motie is met meerderheid van stemmen aangenomen.

Veel steden dorpeen n zijn daar al volop mee bezig en hebben vaak niet alleen voor de gehele bebouwde kom 30km/u ingevoerd maar ook een verbod op vrachtverkeer (m.u.v. laden en lossen tussen bepaalde uren in de morgen).

In Helmond zien wij nu ook beweging. In Helmond Noord wordt het gebied tussen de Venuslaan, Nachtegaallaan en Rembrandtlaan 30km/u ingevoerd. Daarnaast is er een pilot gestart m.b.t. "sneller groen voor fietsers". Deze pilot loopt op de kruising Boerhaavelaan en President Rooseveltlaan.