Is er een sluipende moordenaar in onze stad?

Nee, gelukkig niet in de vorm van een persoon. Maar toch wel een die zeer serieus genomen moet worden. We doelen op onder andere de 4-baans weg dwars door onze mooie stad, zoals de Burgermeester dat zegt als je de gemeente belt. Hoezo dat dan?

Het is al langer bekend maar nu wordt het ook door gezondheidsinstanties internationaal, zoals de WHO, maar ook nationaal zoals de RIVM en GGD, in rapporten gepubliceerd. Overheden worden door deze instanties al langer uitermate dringend geadviseerd maatregelen te treffen.

Al in 2018 werd door de GGD het rapport gepubliceerd GGD-richtlijn medische milieukunde: Luchtkwaliteit en gezondheid. Via de link boven aan dit artikel is dit rapport* te downloaden. Daarin wordt onomstotelijk de relatie gelegd tussen verkeer en ernstige gezondheidsschade waardoor de levensverwachting aanzienlijk afneemt.

Een korte samenvatting (zie hoofdstuk 3 van dit document):

  • Een drukke weg wordt geclassificeerd wanneer meer dan 10.000 voertuigen per etmaal passeren.
  • Wonen aan een dergelijk weg geeft een verhoogde kans om te sterven aan o.a. hart en vaatziekten.
  • Woon je binnen 50 meter dan is de kans 63% hoger om vroegtijdig te overlijden dan dat je op 200 meter afstand woont.
  • Woon je tussen de 50 en 100 meter dan is dat nog altijd 34%.
  • Mensen die eerder een hartaanval hebben gehad hebben 27% meer kans om binnen 10 jaar te overlijden.

Het is duidelijk. De gevolgen van verkeer zijn schrikbarend. Dan te bedenken dat over het trakect Europaweg/kasteel traverse/Deurnese weg per etmaal rond de 30.000 voertuigen rijden. Met een gemiddelde snelheid van 71km/u (50 km/u is de maximum snelheid) wat nog eens extra geluid en uitstoot geeft.

Wij kunnen ons niet voorstellen dat de gemeente zich niet realiseert dat ruim 1/3 van haar inwoners binnen een straal van 100 meter van deze weg woont. Is het dan te rechtvaardigen dat de gemeente nog altijd vergunningen verleend om binnen 50 meter van deze weg appartementen te bouwen? Zoals nu bijvoorbeeld gebeurd op de hoek met de Binnendongenstraat waar 78 appartementen verrijzen. Een hogere grenswaarde voor geluid moet het bouwen mogelijk maken. Dus meer geluid. Over gezondheidsschade, niets. 

In de afgelopen 3 jaar zijn er drie moties door de Raad aangenomen:

  • Integraal terugdringen van de geluidsbelasting. Waarmee ook de uitstoot van gevaarlijke stoffen zal afnemen.
  • Verbod op vrachtverkeer m.u.v. laden en lossen.
  • Herstellen van de nachtrust. Wat in feite ook neerkomt op het terugbrengen van het aantal passerende voertuigen en een snelheidsverlaging.

De gezondheid van meer dan 30.000 inwoners weegt niet op tegen het misschien net even iets sneller naar Eindhoven of Deurne kunnen rijden?

Steden als Eindhoven en Deurne nemen concrete maatregelen. Ze laten geen vrachtverkeer meer toe in het centrum. De snelheid gaat naar 30km/u. Er worden Zero emissie zones ingesteld, etc. De wethouder Mobiliteit van Deurne vindt dat er niets moet veranderen aan de weg door Helmond. Mooi is dat. Wel zelf zorgen voor een betere leefomgeving voor de eigen inwoners  en gelijktijdig bepalen dat de inwoner van Helmond maar genoegen moet nemen met een zeer ongezonde leefomgeving. Zo’n argument kan en mag toch geen stand kunnen houden.

Het participatiebeleid is in januari door de Raad vastgesteld. Aan inwoners wordt nu gevraagd om mee te denken, praten en te doen. Zo stond het onlangs in de Loop.

Welnu, wij roepen de gemeente op om het roer nu eindelijke eens om te gooien en de gezondheid van haar inwoners op 1 te zetten. Door dit jaar nog te beginnen met de uitvoering van de drie moties en DUS het doorvoeren van concrete maatregelen die effect sorteren.

Hoe denkt u hierover? Wilt u ook uw mening met ons delen en participeren. Doe mee en ga naar  petitie.

De resultaten worden op de website gepubliceerd en gedeeld met de gemeente. Uiteraard anoniem.

*Het rapport hebben wij ook gedeeld met de gemeente.