Geluidskaarten 2021

Elke 5 jaar moet Helmond nieuwe geluidskaarten maken. Dit is nu voor de vierde keer gedaan. De laatste keer was in 2016. In het laatste actieplan geluid is veel aandacht gegeven aan het spoor zodat langs het spoor wel duidelijk een verbetering te zien is. Helaas zijn er voor wat betreft het wegverkeer weinig verbeteringen te zien. In de gehele binnenstad zorgt het wegverkeer voor zeer veel overlast. Ruim 40.000 inwoners hebben last van geluid. Ruim 20.000 inwoners ervaren dagelijks geluid van meer dan 60dB(A). Zie deze tabel van gemeente Helmond. Dat is te vergelijken met een stofzuiger die de hele dag naast je staat te draaien. Niet plezierig, toch? Daarom zijn wij blij dat onze Wethouder de heer A. Bonte dit ook heeft ingezien. Zie dit artikel. Nu moet de aandacht gaan naar het terugdringen van het geluid veroorzaakt door wegverkeer. Hoe? Zie -het kruis- en -plan- .

Hieronder staat links de geluidskaart van 2016 en rechts de nieuwste van 2021.

Geluidskaart 2016

Geluidskaart 2021