Helmond op twee na meest lawaaiige stad

Bron: De Loop en ED

Heilige koe blijkt smerig varken


Een auto geeft ons vrijheid in beweging. Brengt ons van A naar B op het moment dat wij dat zelf willen. Maar er zit ook een grote keerzijde aan de auto. Iets waar we zo langzamerhand steeds meer mee geconfronteerd worden. Geluidsoverlast en fijnstof. Met andere woorden een ongezond leefmilieu. Steeds meer erg jonge kinderen krijgen last van Astma als gevolg van fijnstof, Jaarlijks sterven er ongeveer net zo veel mensen aan geluidsoverlast als er mensen in het verkeer omkomen.

Schrikbarend, jazeker. De Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) heeft in 2018 een rapport uitgebracht. Een van de conclusies is dat geluidsoverlast veroorzaakt door verkeer wereldwijd een van de grootste ziektelast veroorzaker is. In 2020 heeft de RIVM dit onderzocht voor Nederland en kwam tot dezelfde conclusie. Beide organisaties gaven een zeer dwingend advies aan de overheden om maatregelen te nemen.

Inmiddels zien wij gelukkig dat de besturen van veel steden en dorpen hier gehoor aan geven. Rijden wij bijvoorbeeld de bebouwde kom van Aarle-Rixtel binnen dan zien we niet meer een bord van 50km/u maar van 30km/u. Met ook een bord verboden voor vrachtverkeer (m.u.v. laden en lossen).

Hetzelfde zien wij bij Lierop, Nuenen Gerwen en Nederwetten, Son en Breugel, etc. Maar ook steden als Amersfoort en Zwolle om maar enkele voorbeelden te noemen. Vanaf 2023 wordt zelfs de gehele binnenstad van onze hoofdstad Amsterdam 30km/u. Het bewustzijn dat er drastische maatregelen nodig zijn om de steden en dorpen leefbaar te houden grijpt snel om zich heen. Maar hoe zit het met Helmond? Mondjesmaat zien wij in straten een 30km/u bord verschijnen maar dat is natuurlijk bij lange na niet genoeg. Helmond blijkt een zeer slechte luchtkwaliteit te hebben. Voor een deel te wijten aan de ligging. Komt de wind van het westen dan is het Rotterdam. Vanuit het oosten het Ruhrgebied. Daar kunnen we niet zoveel aan doen.

Maar daar bovenop veroorzaakt het verkeer dat dagelijks met duizenden door het centrum van onze stad rijdt nog een behoorlijk steentje aan bij. Volgens metingen van het RIVM staat Helmond op plek drie als het gaat om de meest lawaaiige stad van Nederland. De vierbaansweg N270 door ons centrum produceert dagelijks een geluidniveau van ver boven de 90dB. Even ter indicatie: dat is het volume van een drilboor waar je naast staat. En hier kunnen we wel wat aan doen.

Er wordt gezegd dat maar 20% van het verkeer doorgaand is en dat doorstroming belangrijk is. M.a.w. er is weinig aan te doen. Maar als je nagaat dat 20 tot 30% vrachtwagens zijn van 15 meter lang dan kunnen we niet geloven dat deze bestemming centrum hebben. Kijkend naar het verkeer dat vanaf de Henri Dinant tunnel of vanaf het kruispunt Boerhaavelaan ons centrum inrijdt dan kunnen we ook niet geloven dat deze allemaal als bestemming centrum hebben. Dus kijken we naar het centrum van Helmond dan is hoogstwaarschijnlijk 80% van het verkeer dat door ons centrum rijdt met bestemming elders. Willen wij dit blijven faciliteren als burgers ten koste van onze eigen gezonde leefomgeving?

Onlangs hebben wij een presentatie gehouden aan een groep inwoners van Helmond. Ze waren er stil van en overtuigd dat we de tijd van afwachten en niets doen allang achter ons hebben gelaten.

Helmond loopt niet voorop met maatregelen om de geluidsbelasting en fijnstof terug te dringen. Wel heeft Helmond het Schone Lucht Akkoord medeondertekend waarin is vastgelegd dat in 2030 minimaal 50% gezondheidswinst gerealiseerd moet zijn t.o.v. 2016. Op 14 september 2021 is de Motie “Terugdringen geluidsbelasting” met unanieme stemmen aangenomen door de Raad. De eerste stappen zijn gezet maar snel een doelmatig vervolg is noodzakelijk voor zichtbaar resultaat. Het beleid en de uitvoering waarin doorstroming van verkeer boven de gezondheid van onze inwoners gaat moet om. Leefbaarheid dient voorop te komen staan. Een stad van en voor voetgangers en fietsers  daar maken wij ons sterk voor.

Stichting Gezond Leefmilieu Helmond

Vindt u dit ook een belangrijk onderwerp, en wenst u ook mee te praten of uw inbreng te leveren, geef u dan op voor een meet-up via info@sglh.nl of laat uw naam en telefoonnummer achter dan nemen wij contact met u op.